Technologie pro chov a výkrm drůbeže
od AGRICO Třeboň

Chov drůbeže

Moderní technologie pro chov drůbeže a drůbežárny

Klecový chov

Obohacené klece

Chov slepic

Chov slepic na podestýlce, volný výběh

Výkrm brojlerů

Chov a výkrm brojlerů

Chov drůbeže Klecový chov Chov slepic Výkrm brojlerů

Společnost AGRICO s.r.o. nabízí moderní technologie a potřeby pro drůbež a drůbežárny.

Orientujeme se zejména na chov drůbeže v obohacených klecích, na podestýlce a ve volném výběhu.

Dále nabízíme chovatelské potřeby pro drůbež zejména pak pro chov slepic, kuřic, brojlerů a křepelek.

Chov drůbeže:

Chov drůbeže v klecích

Chov drůbeže v obohacených klecích a voliérách splňuje normy Evropské unie a normy K.A.T. pro ochranu nosnic. Námi nabízené technologie splňují welfare pro drůbež.

Nabídka obohacených klecí pro chov nosnic nabízí úplné řešení klecových systémů. Materiály pro drůbež jsou odolné proti agresivnímu prostředí.

Obohacené klece

Obohacené klece poskytují nosnicím lepší životní podmínky. Obohacené klece pro chov nosnic obsahují snášková hnízda, napájecí a krmný systém, hřady, popeliště, zkracování drápů, sběr vajec a trusný pás.

Chov drůbeže na podestýlce

Společnost AGRICO s.r.o. zajišťuje technologie pro chov nosnic na podestýlce. Nosnice zde mohou stát na hřadech, volně se pohybovat a snášet vejce do hnízd. Tento způsob chovu je pro nosnice přirozenějším způsobem života.

Chov drůbeže ve volném výběhu

Další technologií, kterou zajišťujeme je chov nosnic s volným výběhem. Nosnice pobývají v hale nebo ve výběhu.

Tento způsob velkochovu poskytuje nosnicím dostatek možností k projevům jejich přirozeného chování a splňují welfare pro drůbež.

Chov a výkrm brojleřích kuřat

Námi nabízené technologie pro chov a výkrm brojlerů zahrnují krmný a napájecí systém včetně dopravy krmiva.

Dodáváme systémy pro příznivé halové klima včetně ventilace, chladicího systému, topení a osvětlení.

Zajistíme Vám komplexní řešení pro chov a výkrm brojleřích kuřat i jednotlivé prvky z tohoto systému.

Naše nabídka zahrnuje veškeré produkty pro drůbežárny včetně dopravy a uskladnění krmiva pro drůbež. Pro uskladnění krmiva nabízíme vnější i vnitřní obilní sila.

Česká kvalita Certified ISO 14001 by 3EC ISO 9001 by 3EC AgroExpo CZGroup ZÚS Agroweb - informace pro zemědělce